Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 105 od 26.12.2017.)


 • KADROVSKI PLAN PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANJIVANJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA HUMANITARNE FONDACIJE "SNAGA ŽIVOTA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex