Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 100/2020 od 08.09.2020.)


 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I VRŠENJA DUŽNOSTI ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I VRŠENJA DUŽNOSTI PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I VRŠENJA DUŽNOSTI ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA RADNIM TELIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex