Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 20 od 09.11.2015.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE U OBLASTI EKONOMSKE SARADNJE, PRIVLAČENJA INVESTICIJA I REALIZACIJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (EASI) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex