Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 16/2021 od 04.08.2021.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 1/2021 O IZMENI ANEKSA 4 SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006), KOJIM SE UTVRĐUJE PROTOKOL O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE IZ ČLANA 14. ST. 1. I 3. I UKIDANJU I ZAMENI ODLUKA ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BR. 3/2013 I 3/2015 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex