Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 10 od 13.11.2017.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT O SARADNJI U OBLASTI NAFTE I GASA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI NA REALIZACIJI RESTAURACIJE "PARNOG KUPATILA BRAĆE KRSMANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE NA REALIZACIJI RESTAURACIJE BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE NA REALIZACIJI RESTAURACIJE HAMAMA U OKVIRU KOMPLEKSA TVRĐAVE GOLUBAČKI GRAD ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE, SAČINJEN U BRČKOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULISANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE U DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O SPREČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI ŠUMARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKE KONVENCIJE O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA ISTROŠENIM GORIVOM I O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex