Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 8/2021 od 18.05.2021.)


  • Odluka o određivanju boje glasačkih i kontrolnih listića za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za savete mesnih zajednica na teritoriji Grada Vršca koji su raspisani za 23. maj 2021. godine
  • Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji Grada Vršca koji su raspisani za 23. maj 2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex