Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 5 od 21.04.2018.)


  • ODLUKA O KUĆNOM REDU
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U VRŠCU (Ulica Boračka 2 levo)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex