Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 22 od 07.12.2017.)


  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA ("Sl. list opštine Vršac", br. 6/2015 i "Sl. list grada Vršca", br. 16/2017 i 22/2017)
  • ODLUKA O SUOSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA URBANIZAM PANČEVO ("Sl. list grada Vršca", br. 22/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex