Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 20 od 05.11.2017.)


  • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC O CENI TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2017)
  • REŠENJE O OSNIVANJU GRADSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA VRŠAC ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2016, 15/2016 i 20/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex