Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 15 od 31.10.2020.)


 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Grada Vršca.
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Grada Vršca.
 • Odluka o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2020. godinu.
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Vršca.
 • Odluka o dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac sa Zakonom o javnim preduzećima.
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima.
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređenje Grada i područja Grada Vršca "VAROŠ" Vršac.
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 169 KO Gudurica ul. Nušićeva br. 2.
 • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije kompleksa "Hemograd" u Vršcu.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije.
 • Rešenje o postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o osnivanju Saveta za mlade Skupštine Grada Vršca.
 • Rešenje o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije.
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apotekarske ustanove "Apoteka Vršac" Vršac.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Vršca.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma omladine u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora "Kulturnog centra Vršac" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog pozorišta "Sterija" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Vršca.
 • Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Čarolija" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Borislav Petrov Braca" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra "Nikola Tesla" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole "Vršac" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora ŠOSO "Jelena Varjaški" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Josif Marinković" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Olga Petrov Radišić" u Vršcu.
 • Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Mladost" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Paja Jovanović" u Vršcu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Uljmi.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" u Pavlišu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" u Izbištu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Velikom Središtu.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Moša Pijade" u Gudurici.
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Koriolan Doban" u Kuštilju.
 • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja čistoće.
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP DRUGI - OKTOBAR VRŠAC - prečišćen tekst -
 • Poslovnik Gradskog veća Grada Vršca.
 • Rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja na opštinskim putevima na teritoriji grada Vršca u periodu od 01.11.2020. do 01.04.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex