Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 13 od 22.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije gradonačelnika Grada Vršca
 • Rešenje o izboru gradonačelnika Grada Vršca
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije članovima Gradskog veća Grada Vršca
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Marka Rašića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Jelene Đokić
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Maje Ristić Lažetić
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Slaviše Maksimovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Slobodana Jovanova
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Dejana Čebzana
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Ivane Ranimirov
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Vršca Miroslava Lepira
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Vršca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Vršca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o osnivanju Mandatno-imunitetske komisije Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Vršca
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 8802/15 KO Vršac i dve zgrade trgovine - magacina u Vršcu u ulici 2. oktobra bb
 • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 8800/2 KO Vršac iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 8801/2 KO Vršac iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 303 KO Mali Žam iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o poslovnog prostora poslovnih usluga u vršcu u ulici Dositejeva broj 9 iz javne svojine Grada Vršca
 • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 785/53 KO Jablanka iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja javnog preduzeća za stambeno poslovanje vršac vršac u likvidaciji za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
 • Rešenje o zabrani zaustavljanja i parkiranja u ulici Vojvode Knićanina u Vršcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex