Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 11/2021 od 26.06.2021.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Grada Vršca za 2020. godinu
  • Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Grada Vršca
  • Odluka o određivanju punomoćnika u Skupštini akcionara CENTAR MILENIJUM AD VRŠAC
  • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 9985 i 9986/1 KO Vršac u korist investitora RE3-PRODUKT doo Plandište
  • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 2121/1 KO Vršac postupkom javnog nadmetanja
  • Odluka o otuđenju katastarske parcele broj 2121/2 KO Vršac postupkom javnog nadmetanja
  • Rešenje o imenovanju direktora Međunarodnog festivala "Vršačka pozorišna jesen", predsednika i članova Festivalskog odbora
  • Odluka o izboru programa od javnog interesa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Vršca za prvu polovinu 2021. godine
  • Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje u Gradu Vršcu
  • Rešenje o promeni režima saobraćaja u Velikom Središtu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex