Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 30 od 23.12.2019.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE VLADIČIN HAN (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O PREDLOGU REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE DA SPROVEDE POSTUPAK PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2019. GODINI (IZMENA BR. 2) JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2020. GODINI JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA RAZVOJA OPŠTINE VLADIČIN HAN 2019-2026 GODINE
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KAPITALNIM PROJEKTIMA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE TRGOVIŠTE TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRENOSA JAVNE SVOJINE
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA U MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA U MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE U TRGOVIŠTU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE KOJI NISU NA STALNOM RADU
 • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020.GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI I UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA ROMA, ĐURĐEVDANA I VASULJICE
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTAVA ZGRADA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex