Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 8/2023 od 06.10.2023.)


 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva za 2023. godinu
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.01.2023. godine - 31.01.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.02.2023. godine - 28.02.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.03.2023. godine - 31.03.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.04.2023. godine - 30.04.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.05.2023. godine - 31.05.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.06.2023. godine - 30.06.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.07.2023. godine - 31.07.2023. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.08.2023. godine - 31.08.2023. godine
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1108/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1137/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1138/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1162/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1103/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1105/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1106/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1107/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1104/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1146/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1147/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1149/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1150/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1163/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1091/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj: 40-1125/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1131/2023-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex