Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 24/2020 od 28.12.2020.)


 • Odluka o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Zaključak o usvajanju Plana komunalne izgradnje i održavanjnja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu
 • Kadrovski plan za 2021. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljigi Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti saglasnost na Izmene i dopune Programa upravljanja i održavanja seoskih vodovoda Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod Valjevo" u 2020. godini
 • Odluka o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • Zaključak o usvajanjunju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2020. godinu - Druga izmena
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci
 • Odluka o izmeni Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o čuvanju i održavanju znamenitog mesta Brankovina
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Dragane Kovačević
 • Odluka o potvrđivanju mandata novog odbornika u Skupštini grada Valjeva Miloša Pavlovića
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1191/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1192/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1194/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1196/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1206/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1210/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1213/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1215/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1223/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1224/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1226/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1228/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1229/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1230/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1231/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1240/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1242/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1244/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1256/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1257/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1258/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1261/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1262/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1263/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1266/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1282/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1283/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1285/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1295/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije: 40-1300/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1193/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1195/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1197/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-1204/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1211/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1214/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1216/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1225/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1227/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1243/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1245/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1264/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1265/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1267/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1284/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1286/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1296/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju sredstava broj: 40-1241/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1287/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1293/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1294/2020-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex