Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 18 od 30.09.2020.)


  • Odluka o Završnom računu budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu - drugi rebalans
  • Zaključak o usvajanju Druge izmene plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex