Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 9/2022 od 09.03.2022.)


  • Pravilnik o izmeni objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica
  • Naredba o usvajanju Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
  • Naredba o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Užica za vode II reda za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex