Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 8 od 02.04.2019.)


  • Odluka o izmeni i dopuni Uputstva za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Saveta za poljoprivredu
  • Uputstvo o upotrebi obeležja grada Užica
  • Izveštaj o stanju životne sredine u gradu Užicu za 2018. godinu
  • Ispravka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex