Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 61/2020 od 24.12.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP "Bioktoš" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP "Vodovod" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP "Gradska toplana Užice" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP "Niskogradnja" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP "Duboko" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JP "Užice razvoj" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JP "Stan" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu posebnog program poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JP "Veliki park" Užice sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban program poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2021. godinu
 • Odluka o finansijskoj podršci grada Užica za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Užica
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Užice
 • Rešenje o imenovanju Saveta za populacionu politiku i demografiju grada Užica
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex