Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 6/2021 od 12.02.2021.)


  • Odluka o besplatnom sedištu za bebe
  • Odluka o dodeli subvencije RRA Zlatibor
  • Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom centru za usluge socijalne zaštite Užice na dobijanje 2 parking mesta
  • Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Sevojno III broj: 06-309/19 od 27.05.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex