Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 6 od 08.02.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 27/2017 i 6/2018)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ZGRADE I SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADE, USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA SUFINANSIRANJA OBNOVE FASADA STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 16/2017 i 6/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 6/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH LICA I UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA NA TERITORIJI GRADA UŽICA 2018-2020 ("Sl. list grada Užica", br. 6/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA PERIOD OD 2018. DO 2021. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex