Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 59/2022 od 20.12.2022.)


  • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar-septembar 2022. godine
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2023. godinu
  • Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Sevojno za 2023. godinu
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Sevojno u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex