Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 5/2023 od 13.02.2023.)


  • Izmena i dopuna Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2022. i 2023. godinu
  • Pravilnik o visini, uslovima i načinu isplate naknada materijalnih troškova zaposlenih, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u organima grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex