Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 49 od 17.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 49/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 49/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO U 2019. GODINI ("Sl. list grada Užica", br. 49/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex