Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 47 od 28.10.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada
 • Odluka o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Užica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020. godinu
 • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Užica za period januar-jun 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2020. godinu
 • Odluka o osnivanju "Apotekarske ustanove Užice" u Užicu
 • Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Užica
 • Odluka o pokretanju izrade Plana razvoja grada Užica 2021-2027. godine
 • Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija grada Užica
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, kat. parcele broj 341 KO Užice
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, kat. parcele broj 2320 KO Užice
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, kat. parcele broj 4025 KO Užice
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, kat. parcele broj 6541 KO Užice
 • Rešenje o formiranju Saveta za zdravlje grada Užica
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodnog pozorišta Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodne biblioteke Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Istorijskog arhiva Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradskog kulturnog centra Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Dečijeg odmarališta "Zlatibor" Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Gradske galerije Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradskog centra za usluge socijalne zaštite Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Narodnog muzeja Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Narodnog pozorišta Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Narodne biblioteke Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Gradskog kulturnog centra Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Dečijeg odmarališta "Zlatibor" Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Užice
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova skupštine AD "Užice gas"
 • Rešenje o imenovanju članova skupštine Biznis inkubator
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Užice"
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Užičke gimnazije
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Ekonomske škole Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole "Radoje Ljubičić" Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Umetničke škole Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Muzičke škole Užice "Vojislav-Lale Stefanović"
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Dušan Jerković" Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Nada Matić" Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Stari grad" Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Slobodan Sekulić" Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Aleksa Dejović" Sevojno
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić"
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" Ravni
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Bogosav Janković" Kremna
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora OŠ "Miodrag Milovanović Lune" Karan
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Prve osnovne škole "Kralja Petra II" Užice
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Gradskog štaba za vanredne situacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex