Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 43/2022 od 22.09.2022.)


  • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar-jun 2022. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex