Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 36 od 17.10.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju visine i korišćenju sredstava za održavanje zajednički delova zgrada

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex