Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 35 od 21.08.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Užica
 • Odluka o izboru gradonačelnika grada Užica
 • Odluka o izboru zamenika gradonačelnika grada Užica
 • Odluka o izboru članova Gradskog veća
 • Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Užica
 • Odluka o izboru Komisije za budžet i finansije
 • Odluka o izboru Komisije za društvene delatnosti
 • Odluka o izboru Komisije za komunalno stambene delatnosti
 • Odluka o izboru Komisije za poljoprivredu
 • Odluka o izboru Komisije za predstavke i pritužbe
 • Odluka o izboru Komisije za javna priznanja i nagrade grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex