Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 34/2022 od 11.07.2022.)


  • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica - Republika Srbija i Guvernije Asuana - Grada Asuana - Arapska Republika Egipat

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex