Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 34 od 13.08.2020.)


  • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora
  • Odluka o potvrđivanju mandata 67 odbornika Skupštine grada Užica na izborima održanim 21. juna 2020. godine
  • Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Užica
  • Odluka o postavljenju sekretara Skupštine grada Užica
  • Rešenje o prestanku mandata izvršnih organa grada Užica
  • Odluka o izboru Administrativno mandatne komisije
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima Skupštine grada Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex