Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 31 od 12.10.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O IZMENI KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA, ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U GRADU UŽICU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex