Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 27/2022 od 10.06.2022.)


  • Odluka o konstatovanju prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o izboru predsednice Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o izboru članova Veća Gradske opštine Sevojno

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex