Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 24 od 07.05.2018.)


  • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE GRADA UŽICA ZA VODE II REDA U 2018. GODINI/li>
  • UPUTSTVO ZA PRIMENU ODLUKE O POSTUPKU IZRADE I DOSTAVE MATERIJALA ZA GRADSKO VEĆE I SKUPŠTINU GRADA ("Sl. list grada Užica", br. 36/2017 i 24/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex