Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 22/2023 od 23.06.2023.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
  • Odluka o uređenju kretanja svih motornih vozila na delu trase "Stare Ćirine pruge" (Zelena staza)
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš Užice u vezi sa Cenovnikom ostalih usluga
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš Užice u vezi sa Cenovnikom povezivanja vodovodnih linija
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš Užice u vezi sa Cenovnikom isporuke vode za piće - cisterne

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex