Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 21/2023 od 15.06.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš o visini naknade iznošenja smeća
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Sevojno za 2022. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2023. godinu
  • Odluka o obrazovanju Operativnog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Sevojno
  • Rešenje o imenovanju članova Operativnog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Sevojno

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex