Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 21 od 27.05.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Međuopštinskog sporazuma o saradnji na projektu izgradnje i upravljanja regionalnim sistemom za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda
  • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Užice - Centralni deo" I faza, grad Užice
  • Rešenje o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća "Niskogradnja" Užice
  • Rešenje o imenovanju direktora Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Užice"
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Apoteka "Užice"
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Izborne komisije grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex