Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 21 od 21.06.2019.)


  • Odluka o prestanku funkcije sekretara Skupštine grada
  • Odluka o postavljenju sekretara Skupštine grada Užica
  • Odluka o prestanku funkcije zameniku sekretara Skupštine grada Užica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu
  • Odluka o osnivanju Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
  • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Bioktoš" Užice za uzimanje kredita
  • Odluka o davanju saglasnosti Gradskom Fudbalskom klubu "Sloboda" na upotrebu imena grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex