Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 21 od 12.04.2018.)


  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Užica", br. 6/2009, 18/2012, 20/2013, 10/2017 i 21/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JKP "DUBOKO" UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Užica", br. 21/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U GRADU UŽICU ZA PERIOD 2018-2020. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 21/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU RADI DAVANJA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP U 2018. GODINI ("Sl. list grada Užica", br. 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex