Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 20/2021 od 06.05.2021.)


  • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju načelniku Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex