Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 17 od 13.03.2018.)


  • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA MINIMALNOG MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
  • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2018. GODINU
  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex