Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 14/2023 od 06.04.2023.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornici
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Užice-centralni deo" I faza u Užicu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Užica
 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja kulture grada Užica za period 2024-2030. godine
 • Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Užički program lokalnog partnerstva-Udružimo se"
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Užica za period 2024-2033. godine
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Užica
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost grada Užica za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske galerije Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Gradske galerije Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Užice
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prve osnovne škole Kralja Petra II

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex