Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 11 od 24.04.2019.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o izboru zamenika gradonačelnika
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za tunel ispod prevoja "Kadinjača" na deonici državnog puta Dub-Dubci
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bela Zemlja" u Užicu
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Užica
 • Odluka o načinu i postupku učešća građana Užica u ostvarivanju poslova grada
 • Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Užički program lokalnog partnerstva"
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Užica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju
 • Odluka o pripremi Kadrovskog plana
 • Odluka o razmeni prava javne svojine na delu kat. parcele broj 8496/5 KO Užice za pravo privatne svojine na delu kat. parcele broj 8497/2 KO Užice
 • Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom po tržišnoj ceni
 • Odluka kojom se odobrava prenos prava javne svojine sa grada Užica na Republiku Srbiju - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Odluka o pristupanju realizacije prenosa Aerodroma "Ponikve" Užice na Republiku Srbiju
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2019. godinu
 • Odluka o postavljanju spomenika u slavu 1300 kaplara na Trgu Svetog Save u Užicu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Apoteke "Užice"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu nacrta Poslovnika Skupštine grada Užica
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole "Prva osnovna škola Kralja Petra ΙΙ"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Umetničke škole Užice
 • Rešenje o izboru Saveta za mlade grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čije je osnivač grad Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex