Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 29 od 02.11.2020.)


  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • REŠENJE O UKIDANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - ULICA - UL. DEVET JUGOVIĆA - PARCELA 7103/3 K.O. SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex