Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 2 od 29.03.2018.)


  • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8-II/2017, 18/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017, 13/2017, 18/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU PEŠAČKIH ZONA U NASELJENOM MESTU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA I MERAMA ZA UKLANJANJE OBJEKATA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U GRADU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8-IV/2017 i 2/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA KULTURE GRADA SREMSKA MITROVICA 2017-2022. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex