Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 2 od 01.02.2018.)


  • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2017 i 2/2018)
  • PRAVILNIK O OSNIVANJU RADNIH TELA I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA RADNIH TELA KOJE OBRAZUJE GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE I NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2018)
  • SAGLASNOST NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O OBRAZOVANJU CENA USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA U GRADU I NASELJENIM MESTIMA KOJE PRIMENJUJE JKP "ČISTOĆA" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex