Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 18 od 13.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2017)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2017)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2017)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE GRADSKA UPRAVA VRŠI DRUGIM LICIMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2017)
  • PRAVILNIK O PROPISIVANJU OBLIKA, UČESTALOSTI I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE INSPEKCIJE IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex