Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 1 od 28.01.2019.)


  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA SOMBORA ("Sl. list grada Sombora", br. 1/2019)
  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SOMBORA ("Sl. list grada Sombora", br. 1/2019)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA FINANSIJSKIH PLANOVA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA I IZMENE ISTIH ("Sl. list grada Sombora", br. 1/2019)
  • UPUTSTVO O RADU TREZORA ("Sl. list grada Sombora", br. 1/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex