Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 4 od 16.12.2019.)


 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
 • Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine grada Smedereva
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Smedereva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o donošenju Programa energetske efikasnosti grada Smedereva
 • Odluka o sprovođenju komasacije na delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo)
 • Odluka o načelima komasacije u delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo)
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo) i imenovanju predsednika, sekretara, članova Komisije i njihovih zamenika
 • Pravilnik o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo)
 • Odluka o izmenama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju
 • Odluka o izmenama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o korišćenju javnih površina na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Smedereva
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu obavljanja poslova komunalno-policijskog nadzora i kontrole parkiranja na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i parkova u naseljenim mestima na teritoriji grada Smedereva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Vranovu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić" u Radincu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vožd Karađorđe" u Vodnju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" u Skobalju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Lugavčini
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Heroj Sveta Mladenović" u Saraorcima
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Lipama
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Smederevu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Smederevu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za privredu i energetiku i izboru članova Saveta
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska pitanja i javna priznanja i izboru članova Komisije
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca grada Smedereva
 • Program o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Smedereva u 2019. godini
 • Program monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česama i kupališta na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta za mlade grada Smedereva
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade grada Smedereva
 • Odluka o dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva
 • Zaključak kojim se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2020. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Program o izmeni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju Projekta "ROMINK-inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu"
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex