Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 3 od 11.05.2018.)


 • GODIŠNJI PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • GODIŠNJI PROGRAM MERA I RADOVA NA SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA NA VODOTOCIMA II REDA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKESTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA U SMEDEREVU 2018-2021. GODINE
 • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TROŠKOVA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ZA GRAD SMEDEREVO
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "HRAST LUŽNJAK - DOLOVO"
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "HRAST LUŽNJAK - SMEDEREVO"
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "HRAST PLATNARA"
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "KARAĐORĐEV DUD"
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "ŠALINAČKI LUG"
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SMEDEREVA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA GRADA SMEDEREVA
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • PROGRAM SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • PROGRAM SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK VODE ZA KORISNIKE U MESNIM ZAJEDNICAMA SA SEOSKOG PODRUČJA SA AUTONOMNIM SISTEMIMA VODOSNABDEVANJA (ASV) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex