Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 2 od 02.03.2018.)


  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU, NAČINU RADA I USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN OBROK (NARODNA KUHINJA) NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2017 i 2/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex